Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić,
i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi.

Albert Einstein

Fundacja w skrócie

  1. Programy operacyjne
  2. Fundusze regionalne
  3. Bazy danych
  4. Inne

Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne realizuje dwa programy operacyjne przeznaczone dla uczestników rynku audiowizualnego.

Są nimi:

Profesjonalizacja indywidualna

Promocja filmu polskiego za granicą.

Wnioski do obu programów można składać przez cały rok, nie później jednak niż 30 dni przed planowanym wydarzeniem. Czytaj więcej
W latach 2007-2012 Fundacja prowadziła program Regionalna Inicjatywa Audiowizualna, program powołany z inicjatywy PISF i KIPA, którego zadaniem było wspieranie budowy, kształtowania i funkcjonowania Regionalnych Funduszy Filmowych i Komisji Filmowych w Polsce. Kolejnym krokiem było zbudowanie fundamentów Polskiej Komisji Filmowej, której główną rolą jest promowanie Polski na rynkach zagranicznych, jako atrakcyjnej lokacji do realizacji produkcji i koprodukcji filmowych. Na stronie Audiowizualni.pl Fundacja prowadzi specjalny serwis poświęcony RFF-om i Komisjom Filmowym.
Czytaj o Regionach
Czytaj Komisjach Filmowych
Czytaj o RIA i Film Commission Poland

FPCA podjęła się stworzenia dwóch oryginalnych baz danych o polskim rynku audiowizualnym. Pierwszą z nich jest Baza Festiwali Filmowych (obejmująca festiwale, przeglądy i stałe projekty o dużym znaczeniu artystycznym). Drugą - Baza Producentów Audiowizualnych, która ma zgromadzić w jednym miejscu wiadomości o producentach filmów, programów telewizyjnych, reklam i gier komputerowych. Projekt prowadzony jest od grudnia 2013 roku.

Inne działania FPCA

Serwis Audiowizualni.pl

Cyfryzacja prac naukowych o filmie

Projekty badawcze o rynku audiowizualnym

Wspieranie polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności

Beneficjenci FPCA

Dzięki dofinansowaniu z Programów Operacyjnych FPCA nasi beneficjenci promowali polski film na pięciu kontynentach, w kilkudziesięciu krajach, m.in. na festiwalach w Nowym Jorku, Los Angeles, Pusan, Cannes, Wenecji, Berlinie. Życzymy im (oraz kolejnym składającym wnioski) dalszych sukcesów zawodowych. Jesteśmy z Wami.

Polecamy strony i projekty: